Lake Tour Svitava

CroatianEnglishFrenchGermanItalianSpanish

Arheološko nalazište DESILO

U selu Bajovcima nalazi se ujezereni rukavac Hutova Blata zvan Desilo istoimenim izvorištem, u novijoj povijesti poznato kao arheološko nalazište. Starost arheoloških nalaza datira od početka XIX stoljeća. Godine 1972. arheološka ekipa je u vodama Desila izronila veću količinu amfora i drevni monoksil, koje datiraju iz srednjeg vijeka.

Svetište Kraljice Mira

Svetište Kraljice mira u Hrasnu je biskupijsko marijansko svetište Trebinjsko-mrkanske biskupije. Godine 1947. za župnika župe Hrasno dolazi don Stjepan Batinović (u narodu popularno zvan “Dumo”). U dvorištu crkve je 1958. sagradio Gospinu špilju u kojoj je povremeno služena sveta Misa kao i pobožnost Gospine krunice. U svom dugogodišnjem radu i nastojanju da župu pretvori u duhovno svetište biskupije uspijeva 1977. kada župa Hrasno postaje biskupijsko svetište Kraljice mira koja se slavi druge nedjelje mjeseca svibnja. Unutrašnjost etnografskog muzeja u Hrasnu opremljena je sa preko 300 eksponata tj.predmeta koji su služili ljudima u svakodnevnom životu. 

Ćirina pruga

Povijesna uskotračna pruga sa parnom lokomotivom prolazi od Mostara uzduž rijeke Neretve, kroz Čapljinu, Popovo polje, Ravno, te u blizini Ivanice prelazeći granicu sa Hrvatskom sve do Dubrovnika. Konstrukcija pruge je počela 1898. i završila 1901 godine. Ćiro je tijekom svog postojanja povezivao mjesta u Hercegovini i donosio im život, a danas je pruga rekonstruirana u biciklističku stazu.

Crpna hidroelekrana Čapljina

Crpna hidroelektrana Čapljina je crpno akumulacijska reverzibilna hidroelektrana. Nalazi se na donjem toku rijeke Trebišnjice, u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, na području triju općina: Čapljine, Neuma i Ravnoga u mjestu Svitava. Gradnja je počela krajem 1972. Prvotni projekt iz prosinca 1968. predviđao je klasičnu hidroelektranu s dva agregata, ukupne snage 270 MW, ali je konačnim projektom prihvaćeno rješenje s dvjema reverzibilnim skupinama s Francis crpkama, jedinične snage 240 MVA. Puštena je u pogon 25. studenog 1979. U vrijeme puštanja u pogon, snaga CHE Čapljina iznosila je više od 50% snage ostalih hidroelektrana u Bosni i Hercegovini.

Park prirode Hutovo blato

Na jugu Hercegovine, u tipično kraškom ambijentu, sa lijeve strane rijeke Neretve, nalazi se Hutovo blato, jedinstvena submediteranska močvara u Europi. Poznato je od davnina kao zelena oaza, sa obiljem vode u kojoj je uvjete za život našao veliki broj biljnih i životinjskih vrsta. Močvara je interesantna i značajna sa ornitološkog, ihtiološkog, znanstvenog, ekološkog i turističkog stajališta.

Hutovo blato se smatra jednim od najvećih zimovališta ptica na području Europe. Hutovo blato teritorijalno pripada općinama Čapljina i Stolac, a prostire se na močvarnom, ravničarskom i brdovitom terenu, sa nadmorskom visinom od 1 m do 432 m.

Mogorjelo

Mogorjelo je jedinstven arheološki spomenik iz rimskog doba, dobro očuvana stara rimska villa rustica, smješten u neposrednoj blizini Čapljine, u južnom dijelu Bosne i Hercegovine. Ovaj spomenik kulture spada u najljepša zdanja kasne antičke arhitekture u cijeloj Bosni i Hercegovini. Nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine proglašen je na sjednici Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika BiH održanoj od 5. do 11. studenog 2002. godine.

Nekropola Boljuni

Boljuni su jedna od najznačajnijih nekropola stećaka u Bosni i Hercegovni, ali i općenito. Nalaze se u istioimenom zaseoku, koje je u sastavu sela Bjelojevići, 15 km jugozapadno od Stoca u Hercegovini. Zbog velikog broja i raznolikosti stećaka, njihovih ukrasa i simbola, ali i velikog broja natpisa (njih 19), nekropola u Boljunima je stavljena pod zaštitu kao spomenik kulture Bosne i Hercegovine 22. lipnja 1971. godine, a proglašena je nacionalnim spomenikom 2002. god. Nekropola Boljuni uvrštena je na popis 30 UNESCO-ovih zaštićenih lokaliteta grobalja sa stećcima u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji

Nekropola Radimlja

Nekropola Radimlja je po svojim likovnim odlikama jedna od najvrijednijih i najznačajnijih nekropola stećaka u Bosni i Hercegovini, ali i općenito. Nalazi se u Vidovu polju, 3 km zapadno od Stoca, na putu Čapljina – Stolac.

Po brojnosti primjeraka, raznovrsnosti i zastupljenosti svih osnovnih oblika, relativno visokoj umjetničkoj kvaliteti izrade, bogatstvu plastičnih dekoracija, reljefnih predstava i natpisa koji spominju poznate povijesne osobe, kao i svom neobičnom smještaju i dostupnosti, nekropola Radimlja spada u najvrijednije spomenike srednjovjekovnog razdoblja Bosne i Hercegovine.

Stari grad Počitelj

U dolini Neretve, glavno uporište u obrani od Turaka bilo je u Počitelju. Ovu tvrđavu je sagradio kralj Tvrtko godine 1383., i imala je stratešku ulogu u kontroliranju puta do mora dolinom rijeke Neretve. Danas, povijesni gradić Počitelj, izgrađen ispod tvrđave, ima orijentalni izgled i kao takav je potpuno u funkciji turizma i kulturnih priredbi.Ovo jedinstveno naselje uvršteno je na UNESCO-vu listu.
Iako se grad prvi put spominje u pisanim dokumentima 1444. godine, pretpostavlja se da ga je dao izgraditi bosanski kralj Tvrtko 1383. godine. Ovaj srednjovjekovni gradić imao je mediteranski izgled, ali je nakon turskog osvajanja orijentalno preoblikovan.

Mješavina ova dva graditeljska stila daje Počitelju posebnu dimenziju.
Izuzev izvanredne orijentalne arhitekture i osmanlijskog „štiha“, Počitelj je zanimljiv i poznat kao domaćin likovnoj koloniji sa najdužom tradicijom u jugoistočnoj Evropi.

Gabela

Gabela je nacionalni spomenik kulture Bosne i Hercegovine. Radi strateškog položaja Gabela je bila naseljena i u rimskim dobu iz kojega imamo ostatke ciglane i gospodarskih zgrada na periferiji mjesta. Od velikog broja srednjovjekovnih građevina su do danas najupečatljiviji ostaci stare utvrde te kamena ploča s velikim krilatim lavom, simbolom Mletačke republike. Gabela se u XII stoljeću spominje kao naselje Luka u “Ljetopisu popa Dukljanina”.

Nekropola Međugorje kod Glumine

Nekropola Međugorje nalazi se pored mjesta Glumina u općini Neum. Proglašena je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Lokalitet dimenzija 80×50 m nalazi se 1,5 km jugozapadno od Glumine, a 5,5 km od Hutova. Ukupno je 62 spomenika (od toga 14 ukrašenih), od čega 18 ploča, 39 sanduka i 5 sljemenjaka. Stećci su izrađeni od tvrdog vapnenca. Postavljeni su u redove u smjeru sjever-jug, a orijentirani su pravilno u smjeru zapad-istok.

Nekropola Lokve

Nekropola stećaka Lokve nalazi se u zaseoku Vinine, općina Neum. Pored nekropole smješteno je staro i aktivno katoličko groblje ograđeno kamenom ogradom. Unutar katoličkog groblja nalaze se grobnice prekrivene amorfnim kamenjem, a u neposrednoj blizini nekropole je bunar.

Nekropola Brštanica

Nekropola u Brštanici nalazi se u mjestu Brštanica u općini Neum na lokalitetu Groblje stećaka na rimokatoličkom groblju kod Jurkovića kuća u Brštanici u samom središtu mjesta.

Na lokalitetu se nalazi 74 spomenika, podijeljenih u dvije skupine: sjeverozapadna skupina izvan ograde groblja, te jugoistočna skupina u rimokatoličkom groblju uz crkvu.