Lake Tour Svitava

CroatianEnglishFrenchGermanItalianSpanish

Park prirode Hutovo blato

Na jugu Hercegovine, u tipično kraškom ambijentu, sa lijeve strane rijeke Neretve, nalazi se Hutovo blato, jedinstvena submediteranska močvara u Europi. Poznato je od davnina kao zelena oaza, sa obiljem vode u kojoj je uvjete za život našao veliki broj biljnih i životinjskih vrsta. Močvara je interesantna i značajna sa ornitološkog, ihtiološkog, znanstvenog, ekološkog i turističkog stajališta.

Hutovo blato se smatra jednim od najvećih zimovališta ptica na području Europe. Hutovo blato teritorijalno pripada općinama Čapljina i Stolac, a prostire se na močvarnom, ravničarskom i brdovitom terenu, sa nadmorskom visinom od 1 m do 432 m.

Geografski položaj, klimatske i geološko-pedološke karakt ristike Hutova blata

Hutovo Blato se nalazi u donjem toku rijeke Ne retve, sa njene lijeve strane. Ono predstavlja krajnji ogranak cjelokupnog Tere t\’a nskog Blata kojese prostire oel rijeke Krupe elo ušćn Ne retve . Hutovo Blato leži izm u 43° 15 g gra fske širin e i 17° 45 geografske dužine. Zaprema površinu od eca 65,82 kml, od če a manji dio zauzimaju obradive površine, a ostalo močvare i jezera. K roz nj ega prolazi rijeka Krupa koja u ovom području čini dolinu dUgLl 15 km, a široku u prosjeku 5 km. Ovo područje o ružuju krečnj čk a brda . a jugoistoku se nalazi Budisavina, na sjeveroistoku Crno brdo, a na zapad u su ogranci Žabe . Hutovo Blato je jednim grebenom koj i se spušta sa Budisavine podijeljeno na Gornje i Donje Blato.

G o r n j e B l a t o –

Najjužniji dio Blata koji dopire do sela Derane zove se Deransko Blato . Ono prema istoku prelazi u močvaru zvanu Baraš-dol ili Podvornica, a prema sjeveru u Deransko jezero najveću du­binu ima njegov zaliv Jelim (13 m ) koji p redstavlj a najveću kriptodepresiju u istraživanom području , te Ora h ( 10 m) i Drijen (7 m). Gornjem Blatu pripada i jeze ro Škrka , za , uč eno zm đu učeva i Crnog brda. PrekoSkrke jaruge ovo jezero, dugo 2 km, vezano je Krupom, kojom otiče voda i iz drugih jezera.

Donje (Svitavsko) Blato –

veće ulegnuće u ovom dijelu Hutova Blata čini Svitavsko jezero, a njegov najdublji dio zove se Matica.Voda pritiče u jezero iz snažnih izvora koji leže u području okolnog krasa.Specifične prilike područja Hutova Blata uslovile su veoma jak utjecaj sredozemne klime. Naročito velik značaj ima otvorenost prema moru, blizina mora i neznatna nadmorska visina. Klima je blaga, sa kišom u jesen, zimu i rano proljeće. Zime nisu oštre, jer se temperatura rijetko spušta ispod O°C. Snijeg i mraz su ovdje rijetka pojava. Ljeta su topla i suva. Suša se osjeća i početkom jeseni. N jhladniji mjesec u godini je januar. Dolina K rupe pokazuje karakter prelaznog regiona između sredozemne i kontinentalne klime.

Svitavsko jezero
Svitavsko jezero
Svitavsko jezero
Svitavsko jezero
Svitavsko jezero
1FT_dgpnbMwCLeWHmu8KoltjR7I-2hi4bDZTmg0hd7s-2048x1531
5AquPcao_hMXSUBNh4By3YfSkjMfwzAf3iiAfXPEpqo-2048x1531
54jwPMLtMtCmGHVZdZeLFQGlLgLFEAiPT7wcNucwhaA-2048x1536
58f4bff5f1757247c7aa705b
5765b305e4b044bf99f15b91
60919bbfe8c5516ff7c1e6a1
Biciklistička staza Svitava
chjphFZFiTVr115eX9VJ9DosY6Tm5KwAhJP4ua6Zzqo-2048x1531
IuJdZphWbwRQ9ZeBXS-uzpCX_WITtgfF0IoIQlprr7k-2048x1531
jqTB13JBntVn4Z9ZtgtWvrwciC4oWXfrOq03AfMdGUs-2048x1531
KyC3Zq8e-iFNrgc0op8l0vDnX74mc6j4TAMejKJPwZo-2048x1531
Ovce park prirode Hutovo blato
OVmh10YZYTAzPFQYmi0L_koI6zPByulDwn-jEhV-9z4-2048x1531
PP4zocoBFsBsfxAYFI3WLqJCEU0w3F-JRAdt8wRbBw0-2048x1531
Svitava i Svitavsko jezero
Svitavsko jezero 3
Svitavsko jezero 4
Svitavsko jezero 5
Svitavsko jezero 6
Svitavsko jezero 7
Svitavsko jezero 8
previous arrow
next arrow
1FT_dgpnbMwCLeWHmu8KoltjR7I-2hi4bDZTmg0hd7s-2048x1531
5AquPcao_hMXSUBNh4By3YfSkjMfwzAf3iiAfXPEpqo-2048x1531
54jwPMLtMtCmGHVZdZeLFQGlLgLFEAiPT7wcNucwhaA-2048x1536
58f4bff5f1757247c7aa705b
5765b305e4b044bf99f15b91
60919bbfe8c5516ff7c1e6a1
Biciklistička staza Svitava
chjphFZFiTVr115eX9VJ9DosY6Tm5KwAhJP4ua6Zzqo-2048x1531
IuJdZphWbwRQ9ZeBXS-uzpCX_WITtgfF0IoIQlprr7k-2048x1531
jqTB13JBntVn4Z9ZtgtWvrwciC4oWXfrOq03AfMdGUs-2048x1531
KyC3Zq8e-iFNrgc0op8l0vDnX74mc6j4TAMejKJPwZo-2048x1531
Ovce park prirode Hutovo blato
OVmh10YZYTAzPFQYmi0L_koI6zPByulDwn-jEhV-9z4-2048x1531
PP4zocoBFsBsfxAYFI3WLqJCEU0w3F-JRAdt8wRbBw0-2048x1531
Svitava i Svitavsko jezero
Svitavsko jezero 3
Svitavsko jezero 4
Svitavsko jezero 5
Svitavsko jezero 6
Svitavsko jezero 7
Svitavsko jezero 8
previous arrow
next arrow
Shadow