Lake Tour Svitava

CroatianEnglishFrenchGermanItalianSpanish

Nekropola Radimlja

Nekropola Radimlja je po svojim likovnim odlikama jedna od najvrijednijih i najznačajnijih nekropola stećaka u Bosni i Hercegovini, ali i općenito. Po brojnosti primjeraka, raznovrsnosti i zastupljenosti svih osnovnih oblika, relativno visokoj umjetničkoj kvaliteti izrade, bogatstvu plastičnih dekoracija, reljefnih predstava i natpisa koji spominju poznate povijesne osobe, kao i svom neobičnom smještaju i dostupnosti, nekropola Radimlja spada u najvrijednije spomenike srednjovjekovnog razdoblja Bosne i Hercegovine.

Nekropola Radimlja (15.-16.st.) u Vidovu polju na putu Mostar – Stolac – Trebinje, 1 km zapadno od Stoca, najbogatija je i najljepša nekropola stećaka u BiH. Na Radimlji se nalaze 133 stećka, 60 kamenih sanduka, 37 ploča, 33 sarkofaga, te 3 stećka u obliku križa, od čega su 63 stećka ukrašena. Ukrasi su geometrijskog, apstraktnog i figurativnog karaktera: povijena lozica s listovima, tordirana traka, likovi ljudi i životinja, scene lova, plesa i turnira, lukovi i strijele, koplja, pravokutni štitovi s mačem, križevi, spiralno povijene loze s grozdovi. Posebnu odrednicu nekropoli daju likovi u stojećem stavu s uzdignutom rukom raširenog dlana u znak dobrodošlice putniku namjerniku. Pet je stećaka ukrašeno natpisima pisanim bosančicom. Najpoznatiji majstori stećaka koji se spominju u tom razdoblju i koji su graditelji stećaka na Radimlji su Ratko Bratoivić, Miogost, i Bolašin Bogavčić.