Lake Tour Svitava

CroatianEnglishFrenchGermanItalianSpanish

Nekropola Boljuni

Jedana od najznačajnih nekropola u stolačkom kraju nalazi se u 17 km udaljenom selu Boljuni. To je po natpisima pisanim “bosančicom”, najbogatija nekropola stećaka u Bosni i Hercegovini. U Boljunima se nalazi 269 stećaka koji su raspoređeni u dvije skupine. Najviše je sanduka 176, ploča 78, sljemenjaka 12 i 3 krstače s pločama. Ukrašena su 92 stećka ili 34% od ukupnoga broja. Ova nekropola, osim ukrasa i simbola, obiluje mnogobrojnim natpisima što ju svrstava među najzna- čajnije nekropole u BiH, pa i šire. Originalni motivi na stećcima u Boljunima su: lav, stilizirane rozete, fantastične životinje u obliku guštera, žena s djetetom u naručju i kolo s predvodnikom koji jaše na jelenu. Mnogo je stećaka u stolačkom kraju u obliku križa, a mnogi imaju na sebi križeve i druge kršćanske simbole. Po broju natpisa na stećcima i bogatstvu ukrasa stolački kraj prednjači u odnosu na druge krajeve. Identitet srednjovjekovnoga Stoca u prvome je redu bio vezan uz političku jedinicu koja se nazivala Humsko kneštvo ili Humska zemlja. Bila je to politička jedinica koja je stanoviti oblik samostalnosti čuvala od stoljeća ranoga srednjeg vijeka i zadržala ga sve do 14. st., do vremena kad je 1326. godine tadašnji bosanski ban Stjepan (II.) Kotromanić, nakon što je osvojio Humsku zemlju započeo njome vladati. Od tog je trenutka Humska zemlja vezana političkim okvirima uz bosanskoga vladara, bana ili kralja, što nije značilo i gubitak ranijega njezinog identiteta i autonomije.

 

nekropola-boljuni