Lake Tour Svitava

CroatianEnglishFrenchGermanItalianSpanish

Flora i fauna

  • Flora: Hutovo Blato karakterizira raznolika flora prilagođena močvarnom okolišu. Vodene površine obiluju lokvanjima, trskama i lopočama, stvarajući slikovite pejzaže. Osim toga, močvarno tlo podržava razne vodene biljke koje doprinose ekosustavu. Na prostoru Parka prirode po posljednjim istaživanjima utvrđeno je više od 600 biljnih vrsta. Neke od vrsta na Svitavskom jezeru :
  • Fauna: Park je dom velikom broju vrsta ptica, što ga čini rajem za ornitolozima i ljubiteljima ptica. Vodomari, galebovi, čaplje i mnoge druge vrste ptica gnijezde se ili prolaze kroz ovo područje tijekom migracija. Najveći broj vrsta ptica je registriran u vrijeme jesenske i proljetne sobe, a također veliki broj vrsta ptica se zadržava na zimovanju i gniježđenju. Prema posljednjim istraživanjima na prostoru Parka prirode “Hutovo blato” zabilježeno je 163 vrste ptica iz 39 porodica. Prema sezonskom statusu, najveći broj vrsta pripada zimovalicama i to 53 vrste. U zimskom periodu seobe ptica na prostoru “Hutova blata” zna boraviti i do nekoliko desetaka tisuća jedinki raznih vrsta ptica. Impozantno je promatrati jata od po nekoliko tisuća jedinki u njihovom kretanju nad ovim poručjem. Neke od vrsta koje se mogu vidjeti na Svitavskom jezeru :

U vodama Hutova blata ima 22 vrste riba iz 12 porodica od kojih su endemske vrste Najpoznatije vrste su: šaran, peškelj (keljavac), babuška (rus), linjak (cinkva), grgeč, som , štuka, plotica , američki somić, jegulja koji obitavaju u vodama, pridonoseći raznolikosti ekosustava.

U  Hutovo Blato na Svitavskom jezeru također vrlo često se mogu sresti i bjelouška vodena zmija, vodene kornjače, žabe i vidre.

Što se tiče kopnenih dijelova parka neke od životinja su: divlje svinje, srne, zečevi, lisice, kune,  vijeverice,puhovi… predstavljaju dio faune koja obitava na području Hutova Blata. Ovi kopneni stanovnici doprinose biološkoj raznolikosti i održavanju prirodne ravnoteže.

Kao dokaz o bogastvu, raznovrsnosti i očuvanosti staništa govori vam prisustvo velikog broja vrsta vilinih konjica u raznim bojama koji vas prate cijelo vrijeme uzobilazak parka na Svitavskom jezeru.

Tijekom posjete „LAKE TOUR SVITAVA“ možete sresti i razne domaće životinje, a to su krave,ovce ,koze i konji.

Posjetitelji parka imaju priliku istraživati očaravajuće krajolike pomoću barke pružajući im priliku promatrati i fotografirati bogatstvo flore i faune. Očuvanje ovog područja od izuzetne je važnosti za očuvanje prirodne ljepote i ekološke ravnoteže Hutova Blata.