Lake Tour Svitava

CroatianEnglishFrenchGermanItalianSpanish

Ćirina pruga - biciklističko pješačka staza

Povijesna uskotračna pruga sa parnom lokomotivom prolazi od Mostara uzduž rijeke Neretve, kroz Čapljinu, Popovo polje, Ravno, te u blizini Ivanice prelazeći granicu sa Hrvatskom sve do Dubrovnika. Konstrukcija pruge je počela 1898. i završila 1901 godine. Ćiro je tijekom svog postojanja povezivao mjesta u Hercegovini i donosio im život, a danas je pruga rekonstruirana u biciklističku stazu. Austro-Ugarska monarhija, koja je vladala područjem BiH krajem 19. i početkom 20. stoljeća izgradila je mrežu željezničkih pruga uskog kolosijeka (kolosijek širina 0,76 m). Pruge je izgradila prvenstveno kao strateške vojne objekte i one su povezivale južne jadranske luke s gradovima u zaleđu i sa srednjom Europom.Pruge u Hercegovini izgrađene su kao dio Južne pruge, a prva dionica te pruge od Metkovića do Mostara, u dužini 42,4 km, puštena je u promet 13.06.1885. godine, dok je pruga od Gabele do Zelenike u Boki Kotorskoj (Crna Gora), dužine 155,5 km, s odvojcima od Huma do Trebinja (16,7 km) i Uskoplja do Gruža u Dubrovniku u Republici Hrvatskoj (16,5 km), puštena u promet 1901. godine.Uskotračna pruga je služila ljudima, povezivala države, krajeve, narode i kulture. Narodima s ovih područja bile su to pruge spasa, omogućile su im bolji život i svekoliki napredak te su ostavile trag civilizacije na mjestima kroz koja je Ćiro vozio, hučio, tukao, zviždao i paru ispuštao više desetljeća.Narod je pruge zvao i štreke, a vlakove koje je vukla garava parnjača nazivao je gemišteri (mješoviti vlakovi), šnelcug (brzi vlakovi) i osobni (putnički vlakovi). Nadimak Ćiro nametnut je pred samo ukidanje uskotračnih pruga, ali u narodu je ostao i dan danas kao prepoznatljiv.

DETALJNIJI PODACI O STAZI KOJOM VOZITE

U Čapljini postoji odvojak i za mjesto Stolac na čijem se području nalazi povijesni grad Daorson. Daorson (grč. ΔΑΟΡΣΩΝ) je bio glavni grad heleniziranog ilirskog plemena Daorsa koji su živjeli od 300. do 50. godine prije Krista u dolini rijeke Neretve. Tri kilometra zapadno od Stoca, u Vidovu polju, nalazi se Nekropola stećaka Radimlja. Po brojnosti primjeraka, raznovrsnosti i zastupljenosti svih osnovnih oblika, relativno visokoj umjetničkoj kvaliteti izrade, nekropola Radimlja spada u najvrjednije spomenike srednjovjekovnog razdoblja u BiH.

Inače, u središtu Čapljine, na sadašnjem gradskom trgu, bila je kolodvorska zgrada koja je porušena 1998. godine. Ostala su samo četiri platana koji čuvaju uspomenu na uskotračnu željezničku prugu. Zadnji Ćiro kroz Čapljinu protutnjao je 6.11.1966. godine.

Na izlazu iz središta Čapljine trasa prolazi pokraj starog utvrđenog dvorca Mogorjela iz vremena Oktavijana Augusta, koji je otkriven prilikom izgradnje pruge Metković – Mostar (1884.-1885.). Arheološki spomenik iz rimskog doba nastao je na temeljima kasnoantičke ville Rustica koja je izgrađena na ruševinama starije suburbane vile.

Ispod Čapljine i Mogorjela staza prelazi rijeku Trebižat te dolazi u Gabelu za koju meksikanski povjesničar Robert Salinas tvrdi da je nekadaš- nja lokacija antičke Troje. Ime Gabela dolazi od talijanske riječi gabella, što znači carina, budući da je tu nekada bila granica između mletačke i osmanlijske vlasti. Tu se nalaze i ušća rijeka Trebižat, Bregava i Krupa u rijeku Neretvu.

U Gabeli se nalazi stari željeznički kolodvor koji je bio postaja za željezničke pruge uskog kolosijeka (0,76 m) Gabela – Zelenika u Boki Kotorskoj (Crna Gora), Hum – Trebinje i Uskoplje – Gruž u Dubrovniku (Republika Hrvatska). Bile su to pruge prvenstveno vojnostrateškog zna- čaja puštene u promet u srpnju 1901. godine. Za stalno prestaje s radom 31. svibnja 1976. godine, kada je ukinuta pruga Čapljina – Du- brovnik u Republici Hrvatskoj te Hum – Nikšić u Republici Crnoj Gori.

Od Gabele se trasa odvaja prema jugoistoku i rijeku Neretvu prelazi preko starog željezničkog mosta Tresana, dalje ide preko mosta Krupa i istoimene rijeke, te ulazi u mjesto Dračevo gdje prolazi ispod magistralnog puta M-17. U Dračevu se biciklistička trasa račva na dvije dionice, asfaltnu koja se uspinje od Svitave do Hutova, te makadamsku koja prati trasu stare uskotračne pruge preko visokih podzida, nasipa, kroz duboke usjeke do 19 kilometara udaljenog bivšeg željezničkog kolodvora u Hutovu. Asfaltna dionica preko Svitave prolazi uz selo Sjekose gdje su otkriveni ostaci rimske vile, ljetnikovca nekog bogatog Italca. U selu Bajovci nalaze se jezero i izvor Desilo koje u svojim dubinama čuva ilirske i rimske brodove i amfore, a u Svitavi se mogu naći ostaci rimske vile Dvorišta. Na ovoj dionici nalazi se i Svetište Kraljice Mira – Hrasno.

Makadamska dionica trase od Dračeva ide usporedo s Parkom prirode „Hutovo blato“ i s trase se pruža spektakularan pogled na taj najveći ornitološki park u Europi, koji je oaza prirode sa sedam jezera i rijekom Krupom. Ma- kadamska trasa pruža se „Bregovim“ obroncima gore Žabe, i povezuje bivše željezničke postaje Sjekose, Hrasno i kolodvor Hutovo. Na ovoj dio- nici nalazi se 10 ručno prokopanih tunela uku- pne dužine 1441,40 metara te dva mosta, od kojih je najpoznatiji Štangerova ćuprija za koju je projekt potpisao čuveni Eiffel, tvorac Eifelova tornja u Parizu. S obzirom na uspon od 18 promila, na ovoj su dionici teže vlakove vukle po dvije lokomotive, a lokomotiva kao potisak gurala je vlak od pozadi. Po dolasku na postaju Hrasno lokomotive su se namirivale ugljenom i vodom iz rezervoara preko napojnika („gran“).

Cisterna/rezervoar jedinstvena je građevina na prugama u Bosni i Hercegovini i šire. To je bila najveća građevina primijenjenoga armiranoga betona u hidrotehnici u ovome dijelu Europe.

3eg0n7LaDnA6m8iOoqsMNTkcSDgUb2fxvj0zXcJKVW4-2048x1531
Biciklisticka staza cirina pruga
Biciklisticka staza Ciro Popovo polje
Biciklistička staza Ćiro Pogled na Popovo polje
Brštanica Željeznička stanica
Selo Mramor Ćirina pruga
previous arrow
next arrow
3eg0n7LaDnA6m8iOoqsMNTkcSDgUb2fxvj0zXcJKVW4-2048x1531
Biciklisticka staza cirina pruga
Biciklisticka staza Ciro Popovo polje
Biciklistička staza Ćiro Pogled na Popovo polje
Brštanica Željeznička stanica
Selo Mramor Ćirina pruga
previous arrow
next arrow
Shadow